شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي اتاق

ساعت ویکتوریا
+ جييييييييييييييييغ....پاشيد ني ني ها سال نو شده :دي
**صدف**
مبارک مبارک..... اره موافقم بزاريد عکسمهرداد خاله بزاريد...
مهرداد از دست خاله خاتونش ناراحته ....عکس نميده...ميگه شيريني عروسي ميخوام:دي
**صدف**
بگذاريد ديگر..
مهرداد از کيک عروسي خاله هوس کرده و ....
ملك خاتون كجايي؟؟؟؟؟؟؟
همون كيك عقدم خوبه ...مهرداد راضيه
کيک ديگه خاله...از اونايي که روش خوشمله ...خوشمزه يه:دي...(مهرداد)
ساعت ویکتوریا
گروه اتاق ني ني ها
vertical_align_top